Slavižed keled

Slavižed keled pidadas indoevropišt kel'kundad, baltiž-slavišt alakel'kundad. Pagižijoiden lugu om läz 400 millionad ristituid kut mamankelil, slavilaižed päpaloin. Se om kaikiš suremb kelengrupp Evropas da üks' kaikiš surembišpäi mail'mas.

Slavižiden keliden kart (anglijan kelel)

Om koume vai nell' slavižiden keliden vezad:

  1. Päivnouzmslavižed keled (kaikiš suremb)
  2. Päivlaskmslavižed keled
  3. Suvislavižed keled
  4. Pohjoižslavižed keled (lujas harvašti eritadas päivnouzslavižišpäi)

Kaikil kelil sur' koskund om ičekesken (fonetikas, grammatikas, «kel'logikas» i m.e.).

Päivnouzmslavižed keled

vajehta

Eläbad

vajehta
Kel' Originaline nimi Valdkund(ad) Pagižijoiden lugu Kirjamišt ISO 639-3-kod
1. Venän Русский язык   Venäma
  Vaugedvenäma
  Kazahstan
  Kirgizii
  Tadžikistan
140..250 millionad kirilline rus
2. Ukrainan Українська мова   Ukrain
  Kanad
37..47 millionad kirilline ukr
3. Vaugedvenän Беларуская мова   Vaugedvenäma 8..10 millionad kirilline, latinan bel
4. Rusinan Русиньскый язык   Slovakii
  Slovenii
  Mad'jaranma
  Serbii
  Romanii
  Horvatii
  Pol'šanma
läz 600 tuhad kirilline rue

Kolnuded da istorižed

vajehta

Amuuz'lidnan kel' harvašti mülüdas m. k. pohjoižslavižen kel'vezaha.

Kel' Originaline nimi Valdkund(ad) Hajenu Kirjamišt ISO 639-3-kod
1. Amuuz'lidnan Дрєвл҄ьнѥновоградьскъ ѩꙁꙑкъ   nügüd'aigaine Venäma 15. voz'sada kirilline, glagolic
2. Amuvenän Рѹсьскꙑи ꙗꙁꙑкъ nügüd'aigaižed   Venäma
  Ukrain
da   Vaugedvenäma
13.−14. voz'sadad; toižetihe venä- da päivlaskmvenäkelikš kirilline orv
3. Päivlaskmvenän Руский языкъ nügüd'aigaižed   Ukrain
  Vaugedvenäma
  Moldov
  Pol'šanma
da   Litvanma
1696 (oficialižikš); toižetihe ukrainan da vaugedvenäkelikš kirilline

Toižed

vajehta
Kel' Originaline nimi Valdkund(ad) Pagižijoiden lugu Informacii Kirjamišt ISO 639-3-kod
1. Pomoran Поморська говоря   Venäma 500..2000 Venäkelen dialekt, sil pagištas pomorad (venälaižiden subetnine grupp) kirilline

Päivnouzmslavižed keled

vajehta

Eläbad

vajehta
Kel' Originaline nimi Valdkund(ad) Pagižijoiden lugu Kirjamišt ISO 639-3-kod
1. Pol'šan Język polski   Pol'šanma
  AÜV
40..50 millionad latinan pol
2. Čehan Český jazyk   Čehanma 9..12 millionad latinan ces
3. Slovakijan Slovenský jazyk   Slovakii läz 6 millionad latinan slk
4. Ülälužicen Hornjoserbska rěč   Saksanma läz 20 tuhad latinan hsb
5. Alalužicen Dolnoserbska rěc   Saksanma läz 14 tuhad latinan dsb
6. Kašubijan Kaszëbsczi jãzëk   Pol'šanma 52..150 tuhad latinan csb
7. Silezijan Ślůnsko godka   Pol'šanma läz 509 tuhad latinan szl

Kolnuded da istorižed

vajehta
Kel' Originaline nimi Valdkund(ad) Hajenu Kirjamišt ISO 639-3-kod
1. Polaban Slüvensťĕ   Saksanma 18. voz'sada ei ole; nügüd' om tehtud latinan alusel pox
2. Slovinan Słowińskô mòwa   Pol'šanma 20. voz'sada latinan
3. Čehoslovakijan Jazyk československý nügüd'aigaižed   Čehanma
da   Slovakii
1945 (oficialižikš); se oli politkorrektine čehan i slovakijan keliden kel'ühtištuz latinan

Toižed

vajehta
Kel' Originaline nimi Valdkund(ad) Pagižijoiden lugu Informacii Kirjamišt ISO 639-3-kod
1. Knaanit Lešoneynu   Pol'šanma
  Čehanma
kolnu 16. voz'sadas slaviž-evrejalaine kel', sil pagištihe slavižiš valdkundoiš, eriližikš Pol'šanmas da Čehanmas latinan, evrejan czk

Suvislavižed keled

vajehta

Eläbad

vajehta
Kel' Originaline nimi Valdkund(ad) Pagižijoiden lugu Kirjamišt ISO 639-3-kod
1. Bolgarijan Български език   Bolgarii läz 12 millionad kirilline bul
2. Makedonijan Македонски јазик   Pohjoižmakedonii 1,5..3 millionad kirilline mkd
3. Horvatan Hrvatski jezik   Horvatii 6..7 millionad latinan hrv
4. Serban Српски језик   Serbii
  Bosnii da Gercegovin
läz 12,000 kirilline, latinan srp
5. Bosnijan Bosanski jezik   Bosnii da Gercegovin 2..3 millionad latinan bos
6. Mustmägin Crnogorski jezik   Mustmägi läz 229 tuhad kirilline, latinan
7. Slovenijan Slovenski jezik   Slovenii
  Italii
2..3 millionad latinan slv

Kolnuded da istorižed

vajehta
Kel' Originaline nimi Valdkund(ad) Hajenu Kirjamišt ISO 639-3-kod
1. Amuižslavin Словѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къ suvievropalaižed valdkundad 9.−11. voz'sadad kirilline chu
2. Slavižserban Славяносербскій язык   Serbii 1870 (oficialižikš) kirilline
3. Jugoslavijan
(Serbanhorvatan)
Srpskohrvatski jezik nügüd'aigaižed   Serbii
  Horvatii
  Bosnii da Gercegovin
da   Mustmägi
1990 (oficialižikš); se oli politkorrektine serban i horvatan keliden (mugažo niiden paginoiden) ühtištuz latinan, kirilline hbs

Toižed

vajehta
Kel' Originaline nimi Valdkund(ad) Pagižijoiden lugu Informacii Kirjamišt ISO 639-3-kod
1. Jumalanpert'slavin Црькъвьнословѣньскъ ѩꙁꙑкъ päivnouzm- i suvislavižed valdkundad kut mamankelel — ei ole kävutamas ortodoksižen jumalanradnikoičendas kirilline chu
2. Serbižslavin ???   Serbii kut mamankelel — ei ole kävutamas ortodoksižen jumalanradnikoičendas Serbijas kirilline
3. Molisen horvatan Harvatski jezik   Italii 1..2 tuhad Napolin horvatijalaižiden kel'; om lujas sur' velgsanoiden lugu italijan kelespäi latinan svm

Homaičendad

vajehta