Amerik om Man kuiv pala. Se kogoneb kahtes kontinentaspäiPohjoižamerik da Suviamerik. Lähižed sared Grenlandanke mülüdas sihe mugažo.

Amerik

Pind — 42,55 millionad km². Sijadase Päivlaskmaižes mapoliškos kogonalaz. Eläjiden lugu ületi 1 mlrd ristituid vodel 2016. Nimitadas eläjid amerikalaižikš. Niiden paginkeled oma ispanijan, anglijan, portugalijan, francijan i indejalaižiden keled.

Kaik om 35 valdkundad da 17 rippujad territorijad Amerikas kogonaz. Alajagadas Pohjoižamerik-kontinentad koumeks sureks regionaks: Pohjoižamerik (Kanad, AÜV, Meksik), Keskuzamerik, Kariban bassein. Erištadas Latiništ Amerikad, se om Meksik da kaik mi suvemb sidä.

Pohjoižamerikan da Suviamerikan kontinentad ühtištuiba 8 mln vozid tagaz Panaman rajonas.

HomaičendadRedaktiruida
Man kuivad palad da kontinentad
             
Afrik Antarktid Azii Avstralii Evrop Pohjoižamerik Suviamerik

       
Afroevrazii Amerik Evrazii Valdmerimad
  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.