Nacijoiden ühtištuz

(Oigetud lehtpolelpäi Nacijoiden Ühtištuz)

Nacijoiden ühtištuz (angl.: Commonwealth of Nations, edel 1946. vot Britanine Nacijoiden ühtištuz, angl.: British Commonwealth of Nations), lühüdaks Ühtištuz (angl.: The Commonwealth), om suverenižiden valdkundoiden ičetahtoine organizacii.

Ühtištusen ühtnijad:      Nacijoiden ühtištusen ühtnijad      Kandidatad ühtnijoile (ei ole)      Nacijoiden ühtištusen enččed ühtnijad (Irlandii i Zimbabve)      Suren Britanijan merentagaižed i rippujad territorijad
Nacijoiden ühtištusen emblem

Ühtištusen aluz om pandud vl 1887 männuden Londonas kolonialižen konferencijan aigan, sid'päi andaškanzihe kolonijoile avtonomišt dominion-statusad ümbärdamha sodoid ripmatomudes. Ezmäižed ühtnijad oma Avstralii, Kanad, Sur' Britanii, Suviafrikan Tazovaldkund, Uz' Zelandii. Vn 1931 Vestminsteran statut vahvišti rahvahidenkeskeižen organizacijan oiktuzlišt statusad. Jäl'ghine ližaduz mäni vl 1947, Indii i Pakistan kändihe ühtnijoikš. Jäl'gmäižikš tuliba ühtištushe Gabon i Togo vn 2022 kezakus.

Enččen Britanižen imperijan läz kaik ühtnijad mülüdas Ühtištushe, mugažo nened valdkundad ühtnedas: Kamerun, Mozambik, Namibii, Ruand. Kaik om 56 valdkundad-ühtnijad (2023). Päfater sijadase Londonas. Oficialine kel' om anglijan kel'. Kaik 2,4 mlrd ristituid elädas valdkundoiš-ühtnijoiš, heišpäi 94 % oma Afrikan i Azijan eläjad.

Ühtištusen pämez' om britanine monarh (nüg. Karl Koumanz'). Päsekretar' om Patrisia Skotland (Patricia Scotland, Dominik) vn 2016 sulakuspäi, ezimez' (kahteks vodeks) om Ruandan Pol' Kagame-prezident vn 2022 kezakuspäi.

Tütärorganizacijad oma Nacijoiden ühtištusen Azjaline Nevondkund, Nacijoiden ühtištusen sekretariat, Nacijoiden ühtištusen fond, Laudkund britanižiš sodakaumoiš.

Homaičendad vajehta


Irdkosketused vajehta


  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.