Grekan kel' (ičeze nimitused: ελληνικά [ɛliniˈka], ελληνική γλώσσα [ɛliniˈki ˈɣlɔsa]) om üks' indoevropižiš kelišpäi.

Grekan kelen pagižijoiden leviganduz mail'man valdkundoidme (2006)
Tekstan ozutez — Iliadan augotiž

Kelen reguliruindorganizacii om Grekanman openduzministrusen Grekan kelen keskuz (grek. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Kentro Ellinikis Glossas) päfateranke Salonikiš i ofisanke Afiniš, keskuz om sätud vl 1994.

Leviganduz vajehta

Grekan kel' om üks'jäine valdkundkel' Grekanmas i üks' kahtes valdkundkelespäi Kipral, EÜ:n üks' oficialižiš kelišpäi. Sijaline regionaline status om Albanijan suves, Armenijas i Italijas.

Pagižijoiden lugu om läz 25 millionad ristituid kaiked mail'madme, heišpäi 14 mln ristituiden mamankel', grekalaižiden päpaloin. Pagištas grekan kelel lähižiš Grekanmannoks valdkundoiš torguindan kesksidoiden tagut, mugažo grekan diaspor kävutab kel't Avstralijas, Kanadas i AÜV:oiš.

Rimalaižes imperijas opetud ristit tezi grekan kel't tetpaižeks. Om äi velgsanoid grekan kelespäi latinan keles i vastkarin.

Ümbrikirjutand vajehta

Kirjkel' om eriližen, grekan kirjamišton pohjal, sen tradicii lugeb 3,5 tuhad vozid. Lugetas kelen šingotesen pordoid i edahaižid nügüd'aigaižid paginoid (oz., pontan kel') erištadud kelikš. Šingotesen koume pordod: amuižgrekan kel', vizantijan kel' (5.-15. voz'sadad) i uz' grekan kel' (15. voz'sadaspäi, koine sündui 18.-19. voz'sadoil).

Substantivad oleldas koumel sugul (mužik-, naiž-, neitraline) i kahtel lugul (üks'lugu, äilugu). Koume personad om pronominoil. Nell' kändod: nominativ, genitiv, akkuzativ, vokativ. Sanoiden järgenduz om SVO, no se om joudjaline i voib olda toine (VSO da tž.).

Homaičendad vajehta


  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.