Ukrainalaižed

Ukrainalaižed (ičeze nimituz: українці, üks'lugu українець, українка) oma indoevropalaine, slavine rahvaz.

Ukrainalaižed rahvahansädoiš Gustav-Teodor Paulin kirjaspäi (1857)

Ukrainalaižiden rahvahankel' om ukrainan kel', se om üks' indoevropalaižiš, slavižiš kelišpäi. Ukrainan ukrainalaižiden znamasine pala om bilingvad, toine kel' om venäkel'.

LeviganduzRedigeeri

Rahvahan kodima sijadase Dnepr-, Dnestr- da Pripät'- jogiden keskes, se om ukrainalaižiden kodima tähäsai tobman palan.

Ühthine lugu om läz 45 millionad ristituid, koumanz' slavine rahvaz lugumäran mödhe. Ukrainalaižed elädas Ukrainas (sen ristitišton enambuz), Venämas[1], Kanadas, Brazilijas, AÜV:oiš, Kazahstanas, Argentinas, Saksanmas, mugažo enččen Nevondkundaližen Ühtištusen maiš da Päivnouzmaižen Evropan toižiš maiš.

Erased rahvahad — poleščuklaižed (Ukrainan pohjoižröunanno), guculalaižed (Karpatiden pautkil), boikalaižed (Päivlaskmaine Ukrain) da lemkilaižed (Pol'šanma, Päivlaskmaine Ukrain) — lugetas ukrainalaižiden etnosikš.

ReligiiRedigeeri

Religijan mödhe 21. voz'sadan augotišes ukrainalaižiden enambuz oma ortodoksižed hristanuskojad da ateistad, om penemba katoližid hristanuskojid i protestantoid.

KeitandRedigeeri

Ukrainan keitandan ičevuiččend om produktoiden suren verdan kombiniruidud lämuzümbriradmine (boršš ozutesikš) i neniden söndtavaroiden velgusine kävutand: svökl, sigarazv, nižujauh (amuižen aigan rugižjauh oli sen sijas), greč. Endevanhad ukrainan jomad oma meded, olud, vasad, uzvarad.

Vinan tehmine om levitadud Ukrainas amuižespäi, eziauguižešti oli valdkundan suvipalas.

HomaičendadRedigeeri

  1. Kahtenz' surtte rahvahaline vähembuz totarlaižiden jäl'ghe, vn 2010 rahvahanlugemine (ozutadud rahvahudenke): 1,4%, 1,9 mln; vn 2002 rahvahanlugemine — 2,0%, 2,9 mln eläjid.