Evenkan kel' (ende tungusan kel' ; ičeze nimituz: Эвэды̄ турэ̄н) om evenkalaižiden kel', üks' tungusiž-man'čžurižiš kelišpäi.

Pagižijoiden lugu om 13 800 ristituid: 4,8 tuh. rist. vn 2010 Venäman rahvahanlugemižen mödhe i 9 tuh. rist. Kitain pohjoižes. Rahvahan lugumär oli 80 tuhad ristituid vl 2010, läz poleti Venämas i Kitaiš.

Koume paginoiden gruppad: pohjoine (kuz'), suvine (13), päivnouzmaine (enamba 20). Venämas kirjkel' šingotase vspäi 1929. Eziauguižešti latinan grafikal, vspäi 1937 se om kirilližen kirjamišton pohjal, 34 vai 37 kirjant. Kitaiš ei ole oficiališt kirjkel't, kirjutadas evenkan tekstoid pin'jinil, kitajan ijeroglifoil vai vanhan mongoližen kirjkelen znamoil.

Kelen vaihištos om äi kosketusid jakutan i burätan kelidenke, om velgsanoid venän kelespäi. Venämas opetas evenkan kel't päivkodiden jäl'gmäižiš gruppoiš, alaškolas disciplinaks, erasti kahesandes klasshasai fakul'tativaks. Rauhad i keskigän evenkalaižed kävutadas kodikeleks pol'viden besedoičendan täht. Opetas kel't üläopendusen aluzkundoiš (Pohjoižen rahvahiden institut Piteriš, Jakutsk, Habarovsk, Ulan Ude), mugažo Igarkan i Nikolajevskan Amural nacionaližiš pedagogižiš školoiš.

Homaičendad

vajehta  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.