Mezi om maged saged söndprodukt äniknektaraspäi i erasiden kazmusiden sahareritusišpäi.

Bank met

Mezjäižed da heiden heimgavedid tehtas met. Mez' otab met mezjäižil vaiše paloin, gavedid kävutadas tošt ičeze elämižen i äikerdoičendan täht.

Mail'man tehmine vajehta

 
Londuseližen meden tegijad valdkundad (2005)

Meden mail'man tehmine om 1,4 mln tonnoid, niišpäi 400 tuhad mäneb eksportaks. Londuseline mezi om üks' kaikiš enamba globaliziruidud söndtavaroišpäi, i ližatas sen korktan ladun standartoid voz' voden jäl'ghe.

Vl 2013 kaikiš järedambad tegijad oliba Kitai, Turkanma, Argentin, Ukrain, AÜV; Venäma oti seičement sijad. Järedad importörad oma AÜV, Saksanma, Japonii, ned vedadas 250 tuhazesai tonnoid verhiš maišpäi joga vodel.

Mülünd vajehta

Produkt mülütab nenid substancijoid: erazvuiččed saharad — 75..80%, vezi — 13..22%, erased vitaminad (B1, B2, B6, C, E, K), karotin, foliimuiktuz.

Toižendad vajehta

Erištadas met neniden tundusiden mödhe:

  • botanine augotižlibund;
  • geografine augotižlibund;
  • tavarnägu;
  • sageduz (konsistencii);
  • muju i irguz;
  • magu i haju.

Kävutand vajehta

Ottihe met päižeks mageduzsubstancijaks venälaižes, evropižes da toižiš keitandoiš edel saharan tehmižen zavodindad.

Mezi om bakterijan- i senüdenvastaine. Effektivine abutuz spravitamha satatesid i rügišt. Tehtas meziterapijad.

Allergii oleskeleb erasil ristituil meden ližadusidenke taguiči.

Medehe sidodud vepsän muštatišed vajehta

  • Huled — medes, ka tervehtajid om, a tegesoiš tervas — ka ei linne.
  • Kelen päl om met, a kelen al — jäd.

Homaičendad vajehta  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.