Vilulind
Vilulind
Vilulind
Tedoklassifikacii
Valdkund: Živatad
Tip: Sel'gjäntkeižed (Chordata)
Klass: Lindud (Aves)
Heimkund: Pasklindunvuiččed (Passeriformes)
Sugukund: Fringillidae
Heim: Vilulindud (Pyrrhula)
Erik: Vilulind
Latinankel'ne nimi
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
Areal
Image
     pezoitelese vaiše     läbivozne areal     migracijan rajonad


Sistematik
Vikierikoiš


Kuvad
Vikiaitas

ITIS 179180
NCBI 37607

Vilulind vai Järgeline vilulind (latin.: Pyrrhula pyrrhula) om levitadud lind Fringillidae-sugukundaspäi.

Leviganduz vajehta

Vilulind eläb Evropadme i Azijan maiš. Kaikenaigaižen elämižen areal om znamasine, kezalind sijidme.

Putub kuššiš i segoitadud mecoiš, saduiš i puištoiš, erasti mecstepiš. Naprib peittas leten ristituišpäi.

Populärine kodilind Evropas, äikerdoičese stajas hüvin.

Ümbrikirjutand vajehta

Täuz'kaznu lind om paskačun suremb vähän. Pä om must päiči alaigäčuiš, maihutuzhöunhed oma mustad siniženke ližamujunke. Vösija i händanaluine oma vauktad. Ougad i kaglanaluine oma hahkad. Höunhišton alapalan ližamuju rippub alaerikospäi i linduspäi. Lindunpoigaižiden höunhišt om pakuižkoričman mujun päpaloin.

Ižačun rindaz om ruzarusttan mujun, sel'g om hahk, modpoliškod, pök i kül'ged oma rusttad. Emäčun rindaz om burhahkon mujun, sel'g om burhahk, modpoliškod, pök i kül'ged oma hahkkoričmad.

Lugetas kahesa alaerikod, niišpäi koume om Venäman territorijal.

Galerei vajehta

Homaičendad vajehta



  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.