Lindud
Lindud
Linduiden erazvuiččend
Tedoklassifikacii
Valdkund: Živatad
Tip: Sel'gjäntkeižed (Chordata)
Klass: Lindud
Latinankel'ne nimi
Aves (Linnaeus, 1758)


Sistematik
Vikierikoiš


Kuvad
Vikiaitas

ITIS 174371
NCBI 8782

Lindud (latin.: Aves) oma lämuzverižiden munijoiden sel'grodaižiden živatoiden klass. Vn 2017 vilukus tetas 10 672 eläbad linduiden erikod mail'mas.

Zoologijan alajaguz — ornitologii — om pühätadud linduiden tedoidusele.

Leviganduz vajehta

Linduiden augotižlibund om ühthine penidenke dinozavridenke (Deinonychosauria). Lindud oma dinozavriden üks'jäine klass, kudamb om kaičenus elegil tähäsai. Elädas kuivman kaikil kontinentil i äjil saril.

Ümbrikirjutand vajehta

Nägujad tundused oma n'ok da höunhišt. Ezilopused kändihe suugikš. Höunhed oma tarbhaižed hibjan lämuden kaičendas, ned kävutasoiš lendusen täht. Kaik erikod mahttas tehta lendust päiči erasiš kadotanuziš necidä voimust. Sömänsulatusen i hengaidusen organad sättudas lendusele.

Linduiden klassha mülüdas kur'ged, joucned, kajaged, kanad, vilulindud da toižed. Ned oma socialižed živatad, mecatas i kaičesoiš lihansöjid vaste ühtes. Äjad erikoišpäi oma kezalinduikš, letas tal'veks lämihe maihe parvehil da joukuil. Vepsänma om mugažo läm' ma pehmdanke tal'venke erasiden Edahaižen Pohjoižen erikoiden täht. Om kalajdajid-ki linduid.

Linduihe sidodud vepsän muštatišed vajehta

  • Aigaline linduine nenaižen sel'gitab, a möhäine linduine völ suugaižed oigendeleb.
  • Aigaližel linduižel n'ok om puhtaz.
  • Jogo lindule om ičeze peza kalliž.
  • Kaikuččel linduižel ičeze pezaine.
  • Kaikuččel lindul ičeze än'.
  • Kana eile lind, ak eile ristit.
  • Lind suugita ei lenda.
  • Mitte linduine, mugoi(ne) i pajoine.
  • Pahal lindul i pajod pahad oma.

Homaičendad vajehta  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.