Vauged pulo
Vauged pulo
Vauktan pulon ižač Reinland-Pfal'c-federacijanmas, Saksanma
Tedoklassifikacii
Valdkund: Živatad
Tip: Sel'gjäntkeižed (Chordata)
Klass: Lindud (Aves)
Heimkund: Pulonvuiččed (Strigiformes)
Sugukund: Pulod (Strigidae)
Heim: Hübjäd (Bubo)
Erik: Vauged pulo
Latinankel'ne nimi
Bubo scandiacus (Linnaeus, 1758)
Areal
Image
     Pezoitelend      Tal'vdund


Sistematik
Vikierikoiš


Kuvad
Vikiaitas

ITIS 686683
NCBI 371907

Vauged pulo (latin.: Bubo scandiacus, sinonim Nyctea scandiaca) om arktine lihansöi lind, erik kaičendan al. Mülütadas Pulod-sugukundan Hübjäd-heimho.

Vauktan pulon munad, Ročinman i Suomenman röun, 1920

Leviganduz vajehta

Lind eläb Kanadas, Aläskas, Grenlandas, Evrazijan pohjoižpalas, tundran i mectundran zonoiš. Tal'vdund vedase keväz'kuhu-sulakuhusai.

Kalaidaškandeb suvhe sügüz'kus-redukus, erased eričud tal'vdudas pohjoižes ku jä i lumikate oma hoikad.

Ümbrikirjutand vajehta

Vauged pulo om kaikiš järedamb lind tundras Pulonvuiččed-heimkundaspäi. Ižačun hibj sase 55..65 sanimetrhasai pitte i 2..2,5 kg vedutte, emäčun 70 sm i koumhe kilogrammhasai. Täuz'kaznuden hibjan suugiden maihutuzkeskust om 142..166 sm keskmäras.

Lindun pä om kehker, sil'män hel'pken muju om loštab pakuine. Höunhišt om vauged pimedoidenke poikpoližidenke kirjoidenke, om vähemba niid ižačuil. Mugoi muju abutab vauktale pulole kadoda nägemižespäi lumel. Lindunpoigaižiden höunhišt om koričma. Must n'ok om kattud höunhil-suugasil läz nüguhusai. Käpšuiden höunhišt om sanktan karvan pojav.

Sömine vajehta

Sötlese hirenvuiččil nühtajil, ezikät lemmingoil, üks' vauged pulo söb enamba pol'tošt tuhad lemmingoid vodes. Taboiteleb mugažo jänišid, henoid lihansöjid (por'moi), linduid (meckanoid, hanhid, sorzoid), söb kalad-ki, i habukan sömäd.

Homaičendad vajehta