Maid om sötainozoluz, amundase imetaiživatoiden emän maidrauguišpäi. Äikomponentine polidispersine sistem, sen tagut nozol olend om.

Stokan maidonke

Maidon londuseline märičine — poigiden imetuz, kuni hö ei voigoi sulata tošt sömäd völ. Maid lugese reskmaidoks pol'časud..časun aigan, kuni maidon vendub lüpsandan jäl'ghe (kezal hätkemb).

Ottas maidod nenil živatoil: kozad, lambhad, pedrad, hebod, verblüdad, hirved, oslad.

KävutandRedigeeri

Lehmän maid mäneb äjiden produktoiden mülündha. Sen tegend om järed tegimišton sarak. Lehmän maidon mail'man tehmine tavaraks oli 701 mln tonnoid vl 2009.

Personad laktozan genetiženke i igäliženke sulamatomudenke, allergijanke maidkomponentoile ei voigoi joda maidod da söda sen produktoid.

MaidproduktadRedigeeri

Maidho sidodud vepsän muštatižRedigeeri

  • Keitmižhe palad, ka hapamaidho puhud.

HomaičendadRedigeeri  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.