Jumal vai Ülähäine i Taivhaline om suren, sakraližen Ülembaižen Olijan nimi teistižiš da deistižiš uskondoiš.

«Jumal-tat»-skul'ptur Gipuskoaspäi (Baskanma, Ispanii)

Monoteistižiš religijoiš (hristanuskond, islam, judaizm) Jumal om Absolütan personofikacii, transcendentine ülembaižen realižusen avaiduz, i ližaks Hän om ühthine da üks'jäine, ei ole Hänen pojavid. Om äi jumaloid politeistižiš religijoiš, eriližidenke «funkcijoidenke» i parembuzidenke; no heiden keskes päjumal om olmas (ozutesikš, Jumou vepsän mifologijaspäi; m. k. monolatrii).

Kaiked mail'madme 60..90% täuz'igäšt ristitištod uskotas Jumalha.

Jumalha sidodud vepsän muštatišed

vajehta

Erased muštatišed oma ottud «Mi meles, se i keles»-kogodusespäi.[1]

 • Andoi jumal sun, andab sömäd-ki (supalan-ki).
 • Hän jumalkodas om rott'ud. (dročejan ristitun polhe)
 • Jumal ei käske edelpäi teta.
 • Jumalan bardha em voigoi tabatas.
 • Jumalata ala mäne nikuna.
 • Kaite, i Jumal kaičeb.
 • Kuna Jumal ozuti, sihe koled-ki.
 • Laud om jumalan kämen'.
 • Mehed manitad, a Jumalan ed manita.
 • Mehel om mela kädes, a Jumal venehen veb.
 • Mez' magadab, a Jumal varjoičeb.
 • Mez' söb, mez' sab, mehele andab Jumal.
 • Min Jumal andab, sen Mustikei kandab.
 • Pästa Jumal paimeta verhid živatoid da kacta verhid lapsid.
 • Rahvahaspäi voib kaik sijad peitta, a Jumalaspäi ei voi.
 • Sinun sana da jumalale korvha.

Kacu mugažo

vajehta
Londuz

Homaičendad

vajehta
 1. Mi meles, se i keles. Vepsläižed muštatišed (ladii om O. J. Žukova). — Petroskoi: «Periodika», 2018. — 96 lp. — Lp. 38. ISBN 978-5-88170-307-3 (veps.) (ven.)