Keza om üks' nelläs voz'aigaspäi keväden da sügüzen keskes. Harakterizuiše kut ümbrišton sezon kaikiš korktembanke lämudenke. Päivänvauktusen hätkeližuz om kaikiš znamasižemb, öd oma lühüdad.

Pöud Bel'gijas kezal

Koume kud mülüdas kezha: Pohjoižes mapoliškos — kezaku, heinku da eloku; Suvižes mapoliškos — tal'vku, viluku i uhoku.

Kezaha sidodud vepsän muštatišedRedigeeri

  • Ken kezan magadab, se tal'vel joksendeb.
  • Keza keradab, a tal'v söb.
  • Keza tal'veks radab, a tal'v kezaks.
  • Kezal jügedemba radad, tal'vel kebnemba eläd.
  • Kezal kaikutte kuz'haine pästab öks.
  • Kuverz' om vozid, ka severz' i kezoid.
  • Päiv — kezahapäi, a sä tal'vhepäi.
  • Tal'vedme nägub keza.
  • Vilu om tal'v, ka läm' keza.
  • Üks' päskhaine kezad ei tege.

Kacu mugažoRedigeeri

HomaičendadRedigeeri  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.