Kezaku

voden 6. ku grigorianižes da julianižes kalendariš


kezaku
Ez To Ko Ne Vi So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


2024 v.

Kezaku om voden kudenz' ku grigorianižes da julianižes kalendariš. Se om ezmäine kezan ku Pohjoižes mapoliškos i ezmäine tal'ven ku Suvižes mapoliškos. Kogoneb 30 päiväspäi.

Voden päiv kaikiš pidembanke päivänvauktusenke Pohjoižes mapoliškos (i lühüdambanke Suvižes mapoliškos) oleskeleb 20., 21. vai 22. kezakud.

Praznikad

vajehta

Irdkosketused

vajehta


Kud

Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.