Sügüz' om üks' nelläs voz'aigaspäi kezan da tal'ven keskes.

Pud sügüzel

Koume kud mülüb kalendarižhe sügüzhe — sügüz'ku, reduku da kül'mku (Pohjoine mapolišk). Jäl'gkeza oleskeleb sügüzen ezmäižes poles.

Sügüz' om päličmänendsezon. Sen aigan päivänvauktusen lugumär i hätkeližuz poleneb ümbrišton lämudenke ühtes. Eläbiden olijoiden eloncikl vitkostub.

Sügüz'he sidodud vepsän muštatišed vajehta

  • Kevädel — päiv, a sügüzel nedal'.
  • Keväz'vihm kazvatab, sügüz'vihm kadotab.
  • Kodavävüks mända, kut sügüzel ägehšorpil magata.
  • Midä kevädel semendad, sidä sügüzel rahnod.
  • Nügüd' kaks' hämärad oma ühtes. (möhäižel sügüzel)
  • Sügüzel ahav puhub lämäks, a kevädel — viluks.
  • Sügüzel kürzad da tisel', kevädel ištu da kacu.
  • Sügüzel ö pimed, tal'vel päiv om must.

Homaičendad vajehta


Irdkosketused vajehta

  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.