Kazmused

(Oigetud lehtpolelpäi Kazmuz)

Kazmused (latin.: Plantae vai latin.: Vegetabilia) — biologine valdkund, üks' äistajižiden organizmiden gruppišpäi, kudambha mülüdas samlod, sänijaugad, kortehed, derägad, avoinsemnižed da änikkazmused. Kazmusikš lugetas erasti šoll'oid.

Kazmusiden erazvuiččend

Kazmused oma ezitadud äjil elonformil — ozutesikš, puil, penzhil, heinil i m. e.

Botanik tedoidab kazmusid.

Kazmusiden ühthine klassifikaciiRedigeeri

HomaičendadRedigeeri


  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.