Jähine om kül'mdud maged pekstud mass maidproduktoišpäi i toižiš ingridijentoišpäi. Fruktine jä om jähine südäivezišpäi, maidota.

Jähine

Desertan istorii jätktase nell' tuhad vozid, sil aigal Amuižes Kitaiš segoitadihe jäd da lunt apel'sinoiden, limoniden i granatoiden palliškoidenke. Marko Polo toi Evropha jähižen receptad Kitaišpäi 13. voz'sadal. Edel händast Suvine Evrop tezi vaiše segoitadud jänke da vilugoittud jomid. Jähižen vaumičendan ezmäine mahtuz ozutihe Venämas 18. voz'sadal.

Ezmäine jähiženfabrik radaškanzi amerikaižes Baltimor-lidnas vl 1851.

Voib ostta jähižid suriš i specialižiš laukoiš da sömsijiš. Vaumitadas kebnasti kodiarvoimižiš-ki. Kaitas vilus alemba mi nol' Cel'sijan gradusad lämudenke, sid' södas kerdalaz.

Homaičendad

vajehta  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.