Zolotuhhein (heim)

Zolotuhhein
Zolotuhhein
Hajukaz zolotuhhein, heimon tipine erik
Tedoklassifikacii
Valdkund: Kazmused
Palakund: Änikkazmused (Magnoliophyta)
Klass: Kaksidülehtesižed (Dicotyledones)
Kund: Mal'pigiiänikoižed (Malpighiales)
Sugukund: Zolotuhheinižed (Violaceae)
Heim: Zolotuhhein
Latinankel'ne nimi
Víola L. (1753)


Sistematik
Vikierikoiš


Kuvad
Vikiaitas

ITIS 22030
NCBI 13757
Sil sanal voib olda toižid znamoičendoid; miše nähta niid, tulgat tänna.

Zolotuhhein (latin.: Viola) om üks'voččiden i äivoččiden änikoičijoiden kazmusiden heim Zolotuhheinižed-sugukundaspäi. Heim kogoneb läz 500 erikoišpäi, sätihe äivoččiden sortuiden sadoid.

Leviganduz

vajehta

Heimon erikod kazdas mail'madme venos vös i mägiden pautkil. Erikoiden koncentracii om Pohjoižamerikas, Andiden pautkil (pol'penzhad) i Japonijas. Om endemikoid Brazilijas, Suviafrikas, Avstralijas i Udes Zelandijas. Voib löuta läz 20 erikod Venäman evropižen palan londuses.

Ümbrikirjutand

vajehta

Heinäsižed kazmused päpaloin. Ištutadas saduihe dekorativižeks kazmuseks hajun i irdnägun tagut.

Lehtesed kogonaižed vai höunhesiž-palakahad. Änikod oma üks'jäižed kaks'suguižed, ruskedsinižen, pakuižen, vauktan ližamujun vai kirjavad (erazvuiččed mujul). Viž pölükäd änikos lühüdoižidenke nitidenke, pölükäd kazdas kinktas petkloiženke. Plod om konorüt vauktušsemnidenke, avaidase sauboil.

Valitud erikod

vajehta

Kacu mugažo

vajehta

Homaičendad

vajehta