Violine (ital.: violino) om populärine kaikes mail'mas jändesoit. Sil znamasine rol' om Evropan kul'turas.

Violižen diapazon
Järgeline violine (165?-ndel vlpäi)

Rahvahaline augotižlibund om necil soitol. Violine sai nügüdläšt nägud 16. voz'sadan keskes Italijan pohjoižes. Levini 17. voz'sadal kut soline soit, kändihe populäižeks Päivnouzmaižen Evropan maiš.

Violižen mastarid tehtas soitoid. Kaik nell' (viž harvašti) jändet om olmas violižel. Muzikant soitab niil tauguden abul.

Violižen än' (tembr) om sanged alaregistras, pehmed keskregistras i lošt üläregistras.

HomaičendadRedigeeri  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.