Tohesižed kirjeižed

Tohesižed kirjeižed (ven.: берестяные грамоты) oma kirjeižed i kirjutesed tohel — koivun korel. Ned oma Amuižen Venän kirjkelen muštnikad, sätihe 11.—15. voz'sadoil, edel odvan bumagan levitandad. Tetas enamba mi tuhas mugoižid kirjeižid, kaik ned oma nomeruidud.

Tohesine kirjeine nomer 155

Tobmad tohesižiš kirjeižišpäi (enamba tuhad) oma löutud Sures Uz'lidnas. Löutihe enamba 10 kirješt Vanh Russ-, Toržok- i Smolensk-lidnoiden kaivandusiš. Severz'-se kirjeižid oma sadud Vaugedvenäman i Ukrainan lidnoiš. Läz kaik artefaktad oma amuižvenäkel'žed, uz'lidnan paginal tobjimalaz, om vähän kirjeižid jumalanpertin slavižel kelel i toižil kelil.

IrdkosketusedRedigeeri


  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.