Ristitišt (demografijas) om kaik eläbad ristitud Mal (Man ristitišt), vai sen röunatud territorijal — kontinent, valdkund, region, ma, agj da toižed administrativižed ühtnikad. Udištase kaikenaigašti ristituiden sündundoiden i surmiden kal't. Vn 2020 keväz'kus mail'man ristitišt ületi 7,8 mlrd eläjid, vodele 2030 ÜRO endustab 8,5 mlrd.

Rahvahansageduz vl 2015

Nened tedod tedoitas ristitištod, sen lugumärad, šingotest da toižid pirdoid: demografii (päine tedo ristitištos ičeze käskusidenke), demografine statistik (keradab andmusid demografižen analizan täht), ekonomik (tön potencial), geografii (territorialine järgenduz i migracii), etnografii i etnologii (etnine mülünd), sociologii (ristitkundan struktur), medicin (tervhuden tazopind).

Demografijas om ristitišton toižendoid:

 • kaikenaigaine ristitišt;
 • stabiline, sen paloin stacionarine ristitišt;
 • lidnalaine i külähine ristitišt;
 • rahvahanlugemižen aigan — olijad sijas, kaikenaigaine ristitišt, olmatomad aigaks, olijad aigaks.

Ristitišton lugemine tegese rahvahanlugemižil (kerdan vides vai kümnes vodes), nügüdläižikš (joksii lugemine), lugumäran arvoindal (ristitišton mehanižen likundan lugud pordos).

Harakterizujad ozutajad

vajehta

Erased ozutajad ristitišton ümbrikirjutandan täht:

 • ristitišton lugu i sen dinamik;
 • demografižiden processiden intensivižuz: sündutandmär, kolendmär, londuseline ližakazv, naimižmär;
 • järgenduz territorijadme, ravhahansageduz, lidnastumine (urbanizacii), migracii;
 • mülünd igän i sugun mödhe, kanzakahuz;
 • opendusen tazopind;
 • mülünd kelen, rahvahan, religijan i valdkundan augotižlibundan mödhe;
 • socialiž-ekonomižen šingotesen tazopind, elon tazopind.

Homaičendad

vajehta  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.