Rahvahatoi ma

londuseline zon minimaližen kazvištanke da specifižen živatmail'manke

Rahvahatoi ma om londuseline zon. Tazo pind, sadegiden vajaguz (penemba 200 mm vodes, tobjimalaz penemba 50 mm vodes, erasti ei olele voz'kümnil), kazmusiden vähä lugu vai eilend da eriline živateläjišt harakterizuidas sidä.

     Rahvahatomad mad      Kuivstep'      Tundr      Jäžomad
Vilu rahvahatoi ma: lumesine pind Antarktidas.

Erigoittas lete-, kivi- da savitazangištoid, soldunuzid maid, lumitazangištoid. Kaik rahvahatomad mad ottas 16,5 mln km² kuivut vai 11%, Antarktidanke 20%. Sahar om kaikiš tetab letetazangišt.

HomaičendadRedaktiruida  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.