Radužnii om toponim venäkel'žiš tahondoiš. Se voib znamoita eländpunktoid i mikrorajonid:

Venäman eländpunktad vajehta