Neandertalin ristit vai Neandertalilaine (latin.: Homo neanderthalensis), mugažo paleoantrop nevondkundaližes literaturas, om kividunu i assimiliruidud ristitun erik, kudamb eli 140—24 tuhad vozid tagaze Evropas, Azijan päivlaskmas i keskuses.

«Le Mustje»-kuva (Le Moustier), pirdi Čarl'z Robert Nait, 1920
Neandertalin ristitun tetab leviganduz

Nügüdläižed evropalaižed i azijalaižed mülütadas neandertalin ristitun genoman 2%, afrikalaižed — 0,3%.

Neandertalin ristit oli madalamb kazvol i levedamb ougil mi nügüd'aigaine, aivoiden mülü oli enamba, voib olda mahtoi pagišta. Keskmäine igä oli kaks'kümne vot. Mahtoi säta keihasid i radkaluid, kävuti lämoid. Sötlihe živatoiden lihal tobjimalaz, kävuti zell'kazmusid sömäks.

Kacu mugažoRedaktiruida

HomaičendadRedaktiruida



  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.