Mahuz om mapindan väghine šoid vai kaik sagedmad. Se om londuseline objekt, formiruiše eziauguižiden mineraloiden süväl himižel toižetamižel, mahusensädandan faktoroiden painegenke.

Turbazmahusen profil'

Mahusen profil' kogoneb gorizontoišpäi. Mahusentedo tedoidab mahusid, sen satused oma tarbhaižed maižandusen i geologijan täht. Erased mahusen toižendad — allüvialine mahuz, čuruma, letema (ledma), savik, savima, turbaz. Vedenalaine ma om nima (muda, tümä).

Mahusen vepsän toižendadRedigeeri

  • Kezandma — jättud ma aigaks.
  • Kurdiž ma — man aluine, alamahuz.

Mahushe sidotud vepsän muštatišed da ozoitesedRedigeeri

MuštatišedRedigeeri

  • Eile rad taivhas, a om mas.
  • Kibinas ma palab.
  • Ma navedib hergen, a pap' andandan.
  • Mad kivita ei ole.
  • Mas magadad — tegese nell'kümne pahut.

OzoitesedRedigeeri

  • Jäniš jädme, a vill madme (heinregi).

HomaičendadRedigeeri


  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.