Mahuz om mapindan väghine šoid vai kaik sagedmad. Se om londuseline objekt, formiruiše eziauguižiden mineraloiden süväl himižel toižetamižel, mahusensädandan faktoroiden painegenke. Harakterizuiše kazvateližusel.

Turbazmahusen profil'

ÜmbrikirjutandRedigeeri

Mahusen profil' kogoneb gorizontoišpäi. Mahusentedo tedoidab mahusid, sen satused oma tarbhaižed maižandusen i geologijan täht.

Erased mahusen toižendad — allüvialine mahuz, čuruma, letema (ledma), savik, savima, turbaz. Vedenalaine ma om nima (muda, tümä).

Mineraližed komponentad ottas mahusen 50..60 % mülün mödhe i 90..97 procenthasai vedusen mödhe. Mahusen üläšoidun pudotadud ninevuz vajehtase 0,1..1,8 g/sm³ röunoiš.

Mahusen il'm mülütab äi gazoid, niiden kesken oma hapanik, hil'muiktuzgaz, metan da sen gomologad, azot, vezinik, rikvezinik.

Mahusen vepsän toižendadRedigeeri

 • Kezandma — jättud ma aigaks.
 • Kurdiž ma — man aluine, alamahuz.

Mahushe sidodud vepsän muštatišed da ozoitesedRedigeeri

MuštatišedRedigeeri

 • Eile rad taivhas, a om mas.
 • Ičein ma om kal'hemb kuldad.
 • Kibinas ma palab.
 • Kuivadme madme asttes jaugoid ed kasta.
 • Ma om toine mam.
 • Ma navedib hergen, a pap' andandan.
 • Mad kivita ei ole.
 • Mas magadad — tegese nell'kümne pahut.

OzoitesedRedigeeri

 • Jäniš jädme, a vill madme (heinregi).

HomaičendadRedigeeri


  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.