Latinan frazoiden nimikirjutez

Frazoiden nimikirjutezRedigeeri

ARedigeeri

A_Redigeeri

Ab-AcRedigeeri

Redigeeri

Ae-AmRedigeeri

 • Alter ego — «toine minä»
 • Amicus meus — «minun sebranik»
 • Amor patriae — «armastuz Kodimale»
 • Amor vincit omnia — «armastuz vägestab kaiked»
 • Amor non est medicabilis herbis — «ei ole zelläd armastusespäi»

An-AqRedigeeri

 • Anno — «vodel»
 • Aqua et panis, vita canis — «vezi da leib — koiran elo»

ArRedigeeri

As-AvRedigeeri

BRedigeeri

 • Bonus pater familias — «kanzan hüvä tat»

CRedigeeri

CaRedigeeri

 • Candidior lacte — «vauktemb maidod»
 • Carpe diem — «püda päiv», «püda kuro»
 • Causa causalis — «süiden sü» (päsü)

Ce-ClRedigeeri

CoRedigeeri

 • Contra spem spero — «toivon toivota»

Cr-CyRedigeeri

 • Cum deo — «Jumalanke»

DRedigeeri

Da-DeRedigeeri

 • De mare ad mare — «merelpäi merelesai»
 • De profundis — «süvüdespäi»
 • Deus conservat omnia — «Jumal kaičeb kaiked»
 • Deus ex machina — «jumal mašinaspäi»
 • Deus vult — «Jumal tahtoib necidä»

Di-DuRedigeeri

 • Dictum factum — «sanutud — tehtud»
 • Dies diem docet — «päiv opendab päiväd»
 • Do ut des — «andan, miše andaižid»
 • Do ut facias — «andan, miše tegižid»
 • Dimidium animae meae — «minun hengen pol'»
 • Diurna manu nocturnaque — «päiväl da öl»
 • Divide et impera — «jaga i tobmoiče»
 • Dum spiro spero — «kuni hengin, toivon»

ERedigeeri

FRedigeeri

 • Faber est suae quisque fortunae — «kaikutte om sepaks ičeze ozan täht»
 • Factum est factum — «midä tegihe ka om tehtud»
 • Fac fideli sis fidelis — «ole uskoline sille ristitule, ken uskob (sinei)»
 • Facta, non verba — «tegod, eile sanad»
 • Fallaces sunt rerum species — «eile kaik se, mil ozutase / irdnägu manitab»
 • Fas est et ab hoste doceri — «piidab opetas vihankandajal-ki»

GRedigeeri

HRedigeeri

IRedigeeri

 • Ibidem — «sigä-žo»
 • Id est — «se om»
 • Imago animi vultus est — «mod om hengen zerkol»
 • In vino veritas — «toduz om vinas»
 • Ipse dixit — «sanuin iče»

JRedigeeri

LRedigeeri

MRedigeeri

NRedigeeri

 • Nil inultum remanebit — «ni-mi ei jäta ustavzoitmata»
 • Nolens volens — «vast tahtod»
 • Nomen est omen — «nimi om znam»
 • Nota bene — «kärouda homaičust»

ORedigeeri

PRedigeeri

QRedigeeri

RRedigeeri

 • Reti ventos venari — «verkoita vihm»

SRedigeeri

 • Scientia potentia est — «tedo om vägi»
 • Sic! — «muga»
 • Sine causa — «süita»
 • Sine cura — «holeta»
 • Sol lucet omnibus — «päiväine paštab kaikiden täht»
 • Sub rosa — «rozan al» (peitoiči)
 • Suum cuique — «kaikele ičeze»

TRedigeeri

 • Te amo est verum — «armastan sindai — om toduz»

URedigeeri

VRedigeeri

 • Vale — «Prosti»
 • Veni, vidi, vici — «tulin, nägištadin, vägestin»
 • Via est vita — «matk om elo»
 • Vinum — memoriae mors — «vin — muštan surm»
 • Vita sine litteris mors est — «elo tedota om surm»
 • Vox populi vox Dei — «rahvahan än' — Jumalan än'»

Kacu mugažoRedigeeri