Sil sanal voib olda toižid znamoičendoid; miše nähta niid, tulgat tänna.

Kund vai Ristitkund om üläpersonaline ristituiden ühtnend, kudambil ühthižed mel'hetartused, kal'huded da metod oma olmas. Voib ümbrikirjutada kund kut kaik kontaktad sen subjektoiden keskes (personad, sebrad, organizacijad).

Kitain kundan ühtnijad - kazakad, muzikanvändajad, manahad, lapsed, adivod, hostad (professionaližed lodunikad) - oma ozutadud ühthižes socialižes ümbrištos. Gu Hunčžun, 10. voz'sadan kuva (Sun-dinastii) 12. voz'sadan udištamiženke, hura polišk.
Se-žo kuva, oiged polišk.

Tön erigoitmine da socialine stratifikacii oma kundan heilümatomikš harakteristikoikš. Ristitkundan strukturan nügüd'aigaine toižend zavodihe industrialižen revolücijan jäl'ghe. Voib harakterizuida kund neniden tundusiden mödhe: rahvahuz, valdkund, kul'tur, region, aig, tehmižen mahtuz.

Galerei

vajehta

Kacu mugažo

vajehta

Homaičendad

vajehta


  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.