Kaste om atmosferižiden sadegiden form, kudamb tegese man pindha, kazmusihe, avtomobilihe da toižihe kaluihe. Se om vezipurun kondensat, nozolan veden tippud vilugoittud objektoil. Oleleb ehtoidme, öidme i homendesidme (homenckaste).

Kastken tippuižed heinäs

Päiväižen laskman jäl'ghe man pind vilugoičese teravas lämuzsädegoičendan tagut. Kajoz taivaz i pindad lujanke lämuzsädegoičendanke (kazmused) abutadas kastken lanktendale, hein kändase märgaks.

Kastken luja sädand tegese tropikoiš, kus nepsuz man pindan päl om znamasine, äi vezipurud. Kaste om reskveden tarbhaine purde suvižil letetazangištoil. Tippud ühtenzoittas da lanktas maha juriden päle.

Paneb halad lämuzil alemb mi nol' Cel'sijan gradusad. Kastepunkt om il'man necenke relätiviženke nepsudenke lämuz, konz vezipurun küllästamine linneb täudeks.

Kacu mugažoRedigeeri

HomaičendadRedigeeri


  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.