Biblii (grek.: Βιβλία Biblia) om hristanuskojiden päkirj, pühätekstoiden kogoduz. Biblii jagase kahteks sureks palaks — Vanh Zavet i Uz' Zavet. Vanh Zavet om kirjutadud amuiževrejan kelel, i Uz' Zavet — amuižgrekan kelel. Nened keled oliba siloi kul'turkelikš. Vanhan Zavetan aluz om judaizman Tanah-pühäkirj.

Biblijan järgeline pästand

Täuden hristianižen Biblijan kaikiš amuižembad käzikirjutesed oma grekan kelel i datiruišoiš 4. voz'sadal meiden erad. Biblii om ezmäine paindud kirj: Gutenbergan Biblii om paindud vozil 1452−1455. Biblii om üks' kaikiš populärižembiš kirjoišpäi mail'mas mugažo, se om pästtud keliden kaikiš surembaks luguks, mödas läz sadad millionad egzemplärid vodes.

Vul'gat om Biblijan latinankel'ne kändmuz. Erazvuiččiden jumalankodikundoiden i konfessijoiden Biblijad mülütadas ližadusid tekstas i ližakirjoid. Ned lugetas kanonižikš i «muite lugendan täht» Vanhan Zavetan tekstan erazvuiččid paloid, känduz om toine vähän mugažo.

Biblijan kändused vepsän kelelRedigeeri

Fail:Biblii.jpg
Lapsiden Biblijan pästandan kirjankor'

Vl 1996 om pästtud lühetud Lapsiden Biblii vepsän kelel, nua om kogonaz pästtud vaiše Uz' Zavet (2006). Kaikiden kändusiden pätegii om Nina Zaiceva.

HomaičendadRedigeeri  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.