Zverin (Živatan) lugu (666) om lugu, kudamb znamoičeb Antihristad hristanuskondas.

666 amuižes käzikirjuteses ("χξϛ")

Fragment BiblijaspäiRedigeeri

Näg. 13:16-18 (Zaicevan Ninan känduz)

16. Se väges käskeb kaikile, penile i surile, bohatoile i gollile, valdakahile i orjile, sada oiktaha kädehe vai ocha znam.
17. Nikenel ei linne valdad ostta vai mödä midä-ni, ku hänel ei ole necidä znamad vai živatan nimed vai sen nimen lugud.
18. Sihe tarbiž melevut. Se, kenel om el'gendust, lugekaha živatan nimen lugun: se om erasen mehen lugu, i om kuz'sadad kuz'kümne kuz'.

HomaičendadRedigeeri  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.