Sil sanal voib olda toižid znamoičendoid; miše nähta niid, tulgat tänna.

Vas om veroline verestai muiged väll' alkogoline jom, ei voib olda enamba 1,2%, erasti — 2% spirtad GOST:an mödhe.

Vas

Vaumitas jauhospäi i rugihižes vai ozraižes idüjauhospäi, vai pandas kuivad rugižleibäd, voib ližata hajukahid heinid, met, lehtezvahad; tehtas svöklaspäi, fruktišpäi, marjoišpäi. Kävutadas jomižeks (magitoittas saharal), mugažo slokostämhä kezališt vilukeitost.

Voib muigenzoitta ezisubstancijoid, sid' tegese väll'alkogoline jom. Voib keitta niid, kut tegihe Venäs edel 12. voz'sadad, i vas tuleli vägevamban da sagedamban mi nügüd'aigaine olud, voib oli kon'aktuda sišpäi.

Homaičendad vajehta


Irdkosketused vajehta


  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.