Tedo om ristitun radmižen sfer, kudamb sädab i sisematiziruib teoretižikš objektivišt informacijad toziolendas.

Tedon simvol
Sil sanal voib olda toižid znamoičendoid; miše nähta niid, tulgat tänna.

Necen radmižen aluz om faktoiden keradamine, niiden kaikenaigaine udištamine da sistematizacii, kritine analiz, i — necil bazal — uziden tedoiden vai ühthevendoiden sintez. Nened tedod da ühthevendad ei vaiše ümbrikirjutagoi nägujid londusen da ristitkundan nägusid, no mugažo abutadas sauda da endustada süjäl'gusemižid sidoid. Ned teorijad da gipotezad, kudambad vahvištoittas faktoil da kaclendtegoil (eksperimentaližikš), formuliruidas kut londusen i ristitkundan käskused.

Tedon koume tundust oma kodvad, logine todištez, nägusen matematine form.

Avar tedo mülütab töhišton kaikid arvoimižid da komponentid:

 • tedoradon jagand i kooperacii;
 • tedoaluzkundad, kaluišt kodviden täht i laboratorijad;
 • tedišteluzradon metodad;
 • tärtusiden da kategorijoiden apparat;
 • informacijan kogodamižen, kaičendan da kävutandan sistem.

Tedoho sidodud vepsän muštatišed vajehta

 • Ala pagiže min tedad, a teda min pagižed.
 • Jumal ei käske edelpäi teta.
 • Keletoi kaikiš enamban tedab.
 • Kuna olen sündunu — tedan, a kuna tegese kolda — en voi teta.
 • Vähemba pagiže, enamban tedad.
 • Äjan tedad, vähä pagiže.

Homaičendad vajehta


  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.