Sil sanal voib olda toižid znamoičendoid; miše nähta niid, tulgat tänna.

Taivan' (kit.: 台湾, port.: Ilha Formosa «čomakulu sar'») om Kitain sar' Tünen valdmeren lodehes. Se om Taivan'-agjan vai Kitain Tazovaldkundan palahiženke tundištusenke sijaduz.

Taivanin nägu kosmosaspäi

Ümbrikirjutand vajehta

Avoin Tün' valdmeri lainištab saren randoid päivnouzmas, sen Kitain Suvimeri da Filippinoiden meri — suves, i Kitain Päivnouzmmeri — pohjoižes. Kaikiš korktemb čokkoim om Juišan'-mägi 3952 m korkte. Ühesa ristitud kümnespäi elädas päivlaskmaižes mererandaližes tazangištos, kitajalaižed oma enambuz heiden keskes.

Saren pind om 35 834 nellikkilometrad. Joged oma äivezižed.

Klimat vajehta

Klimat om subtropine pohjoižes, tropine mussonine suves. Paneb sadegid 2-5 tuh. mm vodes.

Manrehkaidused da kovad vihmakahad tulleid oma paksud.

Homaičendad vajehta


  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.