Pezendtuhk om pärj sintetine pezendabutuz sobiden sul'čindan täht. Om kodihimijan abutuseks.

Pezendtuhkad

Voib vajehtada muilal vai kodimuglal, no todesine vajehtim om pezendgel'.

Nügüd'aigaižed pezendtuhkad kogotas neniš päižiš substancijoišpäi: pindaktivižed substancijad, natrijan karbonat, natrijan silikat, solballast (natrijan sul'fat vai natrijan hlorid harvemba). Toižed komponentad oma vaugištoitandsubstancijad, hajuabutused, ližad pehmitamha vet (ceolitad, citratad, Trilon B), enzimad, muil, mujuližadused čomitamha pezendtuhkad, telustajad redule išttas pindale ližadused, limonmuiktuz kaičemha tuhkan segoitesen muiktusenmärad (pH).

HomaičendadRedigeeri  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.