Muilnik om specialine astii (vai pen' konteiner), kudambal venub kova muil. Om eriline muilnikan analog-ki — plastikdozator nozolale muilale.

Muil muilnikas

Toižendad: kurnunvuiččed seglusenke vai ei, katusenke matkan täht, rippujad vannanhonushe.

Tehtas muilnikad vedevastustuzmaterialoišpäi: plastik, keramik, metall da m. e..

HomaičendadRedigeeri  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.