Lühüdad nardad

Lühüdad nardad (vai muite nardad) oma laudanvänd melen täht. Sätihe amuižes Iranas.

Kaluišt vändon täht, augotižjärgenduz

Nece om kaikiš populärižemb nardoiden toižend. Vänd om kahten täht, partijan hätkeližuz — 5..20 minutad.

Vändon met om sirta kaikid ičeze fiškid ičeze kodihe i sid' heitta niid laudaspäi. Ezmäine mugoine vändai kändase partijan vägestajaks.

Kacu mugažoRedigeeri


  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.