Gladius (mugažo latinaks) om amuižrimalaine lühüd mek läz 60 santimetrad pitte saldatoiden täht, panihe oiktanno jauganno.

Gladiusan nügüd'aigaine rekonstrukcii

Mek om ottud rimalaižil Peloponnesan heimoišpäi sodoiden aigan, istorikoiden melen mödhe. Tegihe gladiusoid tagotud raudaspäi paksumba kaiked (järghižikš 3. voz'sadaspäi), no om johtutesid bronzmekoiš.

Gladius sai populärižust legioneroil (jüžmak rimalaine jaugvägi). Kebn jaugvägi (velitad) kävuti gladiusoid vaiše abuazegeks. Mahtavad sodamehed tegiba teravid surmaližid iškendoid mekal, no sen piduz laski vedada torad vaiše lähižes sijaspäi. Legionerad mahtoiba fehtuida mekal mugažo hüvin, kut čapta vai ainastada.

HomaičendadRedigeeri  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.