2 (lugu)

naturaline lugu

2 (kaks') om lugusana 1 da 3 keskes.

2

Lugun ičendadRedigeeri

 • Nece lugu om palatoi, jagamatoi.

Kaks'-lugusanha sidotud vepsän muštatišed da ozoitesedRedigeeri

MuštatišedRedigeeri

 • Ei kaht carid ühthe lidnha mülütagoi.
 • Hüvä vaza kaht emid imeb, a paha ühten-ki kadotab.
 • Kaht jänišad küksendeled, ni üht ed tabada.
 • Kaks' kondjad ühtes pezas ei voigoi eläda.
 • Lapses om äi ližad: kalan sab da kaks' söb.

OzoitesedRedigeeri

Kaks' vellest läheten elädas, üks' te om keskes (sil'mad).
Kaks' vellest päliči tes elädas, toine tošt ei nähkoi (sil'mad).
Penikaižes bučuižes kahtejitte vin (muna).

KelenvändRedigeeri

 • Ajada kahthe kabjaha — ajada hebol hotkas.
 • Kadoda kahthe kogoho — kadoda olden olmas läz.
 • Kaks'-kahten — ocati, ocatusi; oc ocha; sil'metusin.
 • Kaksikoverižhe — kovertas lujas.
 • Kaksinkäzin — ihastusenke, avoinsül'či.
 • Kahtel laučal ištta — tehta kaks' azjad ühten aigan.
 • Kahten agjanke palik — hüviden da hubiden poliden ümbrikirjutand.
 • Kahten lämoin keskes — olda väran aigan sijas, konz toižed ristitud rideltas.
 • Kahthe kabjaha velaita — toda lujas hotkas, tolauta.
 • Padaspäi kaks' vaksad — lühüd vai madal kazvol.