Stroicanpäiv

hristanuskondaline pühänik

Stroicanpäiv om üks' hristanuskondan kaikiš surembiš praznikoišpäi (pühänikoišpäi).

Stroic (Andrei Rublövan jumalaine, 15. voz'sadan augotiž)

Pühänik om pandud Pühähengen apostoloiden tulendan mannoks oiktastuseks. Vižkümnendel päiväl mail'man apostoline jumalankodikund om sätud hristianižen veron mödhe.

Ortodoksižed hristanuskojad oigetas pühäpäiväl, 50-ndel päiväl Äipäivän jäl'ghe. Tehtas jumalanradnikoičendoid, festivalid, rahvahankävelendoid. Stroicanpäiv om keväden jäl'gmäine pühänik. Venän veron mödhe pühäpertin dai kodiden lava kattase veresal kasardud heinäl, čomitadas jumalaižid koivun barbil, sobiden muju om vihand, vauged vai kuldakaz.

Pühähengen (Rahkoiden) päiv oigendase jäl'geližel päiväl, ezmärgel.

Katoline i lüteranine jumalankodikundad oigetas Vižkümnent päiväd, heiden Stroicanpäiv linneb nedališ, tuleban aigan pühäpäiväl, 57-ndel päiväl heiden-žo Äipäivän jäl'ghe, ka se oleskeleb aigemba mi ortodoksižil hristanuskojil päpaloin.

Stroicanpäivhä sidodud vepsän muštatižRedigeeri

  • Äipäiv sanui: minun täht soba hot' kulu da puhtaz. Stroičanpäiv sanui: a minun täht soba hot' pautnasine da uz'.

HomaičendadRedigeeri  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.