Künambruz vai künambruzniveleh (latin.: articulátio cúbiti) om ristitun hibjan pala. Se om käden pala, likui ühtištoituz ougan (ouglu) i künambruzvarden keskes (künambruzlu i pal'clu).

Künambruz

Niveleh om ühtenzoittud, koume lud sätas koumed palatont niveleht. Ned nivelehed oma sauptud ühthižes kapsulas:

  • Ougkünambruzniveleh (latin.: articulatio humeroulnaris)
  • Ougpal'cniveleh (latin.: articulatio humeroradialis)
  • Proksimaline pal'ckünambruzniveleh (latin.: articulatio radioulnaris proximalis)

Künambrushe sidodud vepsän muštatišed vajehta

  • Ku muga oliži, ka künambrusel ristižimoi. (ku linniži vauvatadud vai tarbhaine aigtego)
  • Pidad, ka pida käzil, ala künambrusil.

Homaičendad vajehta  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.