Habinod oma hibused, kudambad kazdas mehil modos nenan al ülähulel. Sekundarižen hibuzkatken pala.

Panajot Hitov

Habinoiden form oleleb erazvuitte: lühüdad, kaidad, levitadud, koveroitud agjoidenke. Habinoidenpanii ladluz om melestehtud Saksanmas, se oli populärine 19. i 20. voz'sadan röunal.

Toižil olijoil vajehta

Habinod kazdas naižil-ki lujas harvas gormonaližen čurazundan tagut.

Rouhijoiden i kažiden rižandhibused nenas ümbri oma vibrissad, niiden augotižlibund om toine. Habinuded oma rakan i gavediden enambusen päl.

Modan tarbhaičendad vajehta

Dekorativine funkcii om habinoil, kut bardal-ki, mehen imidžan tarbhaine ližaduz, modon homaičii pird. Vastal'ne tendencii om modon hibusiden täuz' ajand. Mod pidada habinoid vajehtase modon ajandanke amussai, rippub kundan veroišpäi da kosketusišpäi. Habinoiden form voib znamoita märitud sociališt stratad.

Amuižes mirus lugetihe ajadud modod civilizacijan tunduseks (päiči Mesopotamijad). Nügüd'aigan kazvatadas da holitadas habinoid Lähižen Päivnouzmman islamanuskojiden maiš, Meksikas i Indijas enamba kaiked.

Homaičendad vajehta  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.