Bapshaižed (mugažo amptäižed, koukjaižed paginoiš, üks'lugu latin.: Vespa) om gavediden grupp Nahkutsuugaižed-heimkundan latin.: Apocrita-alaheimkundaspäi, tarkoiktata tedomärhapanendata. Se grupp om kaik Apocrita-alaheimkundan kokijad gavedid päiči mezjäižid i murahaižid.

Bapshaine

Ekologine klassifikaciiRedigeeri

Erištadas üks'päižid i kundaližid bapshaižid. Om äi keskustformid heiden keskes.

Üks'päižed bapshaižed elädas eriži i pezata paksus. Heiden kaik täuz'kaznuded eričud (ižačud i emäčud) voidas äikerdoita. Sen erineden, kundaližed bapshaižed elädas kanzoil severdan-se tuhid eričuidenke erasti i saudas varmdoid pezoid. Äikerdoičendan voind om ižačuil i pezan päemäčul vaiše, kanzan toine pala kogoneb plodutomiš rademäčuišpäi.

Erased erikodRedigeeri

  • Paravespula vulgaris — Järgeline bapshaine
  • Dolichovespula sylvestris — Mecbapshaine

Kacu mugažoRedigeeri

HomaičendadRedigeeri  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.