Aig om fizine interval (pord) erazvuiččiden tegoiden keskes. Ristitun aig om röunatud vara.

Hronometr (ozutesikš, časud) ozutab aigan märičemižen täht

Aigan järgeližed märičemižühtnikad: kuro, sekund, minut, čas, päivez, nedal', ku, voz', voz'kümne, voz'sada, voz'tuha.

Aigha sidotud vepsän muštatišed

vajehta
 • Aig andab tünen meren, aig — vodajan venehen.
 • Aig astub, kuti vezi jokseb.
 • Aig mest ei varasta.
 • Aig vajehtelese, i ristit vajehtelese aiganke.
 • Edel aigad ala tege kelel.
 • Kaikele radole pidab aig, aigata i päivoi ei pašta.
 • Mitte aig, mugoi i mez'.
 • Rad radon sijas, a sönd — söndan sijas.
 • Siloi om aigad heinäd toda, konz lehm om kolnu.
 • Tuleb aig — mänem sinnä kaik.
 • Vähemb aigad — vähemb abidad, enamb aigad — enamb abidad.

Homaičendad

vajehta  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.