19 (ühesatoštkümne) om londuseline lugu 18 da 20 keskes.

Lugun ičendad vajehta

  • Nece lugu om kahesanz' jagamatoi lugu, 17 i 23 keskes;
  • Se om kaikiš penemb palatoi lugu, mittušt voib ozutada koumen erazvuiččen palatoman lugun summaks (3+5+11).

Sarakoidme vajehta

  • 19 om sillogizman modusoiden lugu, kudamb andab todhekoskujid ühthevendoid logikas.
  • Kalii-elementan atomlugu.
  • Lugu om Stiven Kingan «Pimed čuhunduz»-kirjoiden süžetha sidodud ahthas i om ičevuiččeks ka-simvolaks.
  • 19-lugu om eriliženke znamoičendanke Bahai-uskos. Oz., Bahain kalendarin voz' kogoneb 19 kuspäi 19 päiväd kaikutte (päiči ližapäiviš), kaik om 19 Bahaullan apostolad.

Homaičendad vajehta  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.