Vaugedjärv vai Valgjärv, paginoiš mugažo Valgär' , Vaugär' , Volgdar' , Vaagar' ; amuižvepsäks Vouktar (ven.: Белое озеро (mugažo sijaližel paginal — Бело озёро), suom.: Valkeajärvi) om järv Venäman Vologdan agjan päivlaskmaižes palas, sen Vaškiden dai Belozerskan rajonoiš. Mülüb Kaspijan meren basseinha.

Vaugedjärv

Pind om läz 1290 km², mülü — 5,2 km³, agjan koumanz' surtte vezišt. Järven süvüz om 20 metrad, keskmäine süvüz — 4,1 m. Basseinan pind om 14 tuhad km². Järven pind reguliruiše i sijadase 113 m ü.m.t. keskmäižel korktusel.

Langenijad joged oma Kovž, Kem, Megr. Üks'jäine Šeksnanjogi lähteb järvespai.

HomaičendadRedaktiruida  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.