Ugrilaižed keled

Ugrilaižed keled oma uraližiden keliden pala. Ned mülütadas koume kel't: mad'jaran kel' (pagištas Mad'jaranmas), hantin kel' i mansin kel' (molembil pagištas Venämas).

Ugrilaižiden keliden leviganduz Evrazijas

Ugrilaine ezikel' formiruihe 3. voz'tuhal EME suomalaiž-ugrilaižen ezikelen čihodamižen satuseks kaks'haze. Nügüd'aigan erased tedomehed pučihe siš teorijaspäi, miše ugrilaižil kelil om ühthižid jurid, i pagištas erazvuiččen augotižlibundan idiomiden sekundarižes konvergencijas kel'ühtištusen ramuziš.

Kaik läz 15 mln ristituid pagištas nenil kelil mail'mas, enambuz otab kävutamižhe mad'jaran kel't.

ErinendadRedigeeri

Ugrilaižiden keliden pagižijad ei toimetagoi toine tošt ani. Sen ližaks, mansin da hantin keliden erasiden paginoiden pagižijad ei toimetagoi toine tošt mugažo.

Nene keled oma agglütinativižed.

Kaikil ugrilaižil kelil om kändoid, ika niiden lugu om erazvuitte jogahižel kelel; ozutesikš, mansin kelel om 7 kändod vaiše, i madjaran kelel om enamba mi 20 kändod. Kaikil ugrilaižil kelil ei ole suguid.

Suffiksad kävutasoiš jonoštamha «minun», «sinun» da toižid pojavid pronominoid: házam «minun pert'» = ház «pert'» + -am «minun» (mad'jaran kel').

Aigoiden lugu om pen'.

Kacu mugažoRedigeeri

HomaičendadRedigeeri