Taug om azeg tomaril amblusen täht.

Keskaigaine ambui taugaspäi

Ambui kingitab jändet i muga varadab energijad taugan bembles, sid' pästab jäntken, i oigendai bembel' kändab varatud potenciališt energijad lendajan nolan kinetižeks energijaks. Nolan lendandan edhuz sase 250..500 metrhasai, se rippub säspäi, taugan sauvusespäi i bemblen kingitusen vägespäi.

Eziauguižešti kävutihe taugad mecadamha živatoid. Möhemba se oli sodakaluks, kaksitadud vägenke raccastajal hebol. Taug oli levitadud mail'mas, vaiše Avstralijan i Valdmerimaiden rahvahad lugiba keihast parembaks. Aigan mändes sätihe arbaletad taugan alusel (läz 4. voz'sadad EME), se tarbhaiči vähemba mahtusid da vägid.

Nügüd'aigan kävutadas taugad sportkaluks.

HomaičendadRedigeeri


  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.