Neižne om nor' naižsugun ristit (person) suguküpsnendan augotišespäi naimiželon zavodindhasai. Pord sättutoitab läz 13-..20-voččele igäle, sen aigan person kändase täuz'kaznudeks i vaumheks sündutada lapsid.

Neižne

Vaumiž naimiželole neižne kucuse neičeižeks. Jänu naimiželota naine om vanh neižne.

Kacu mugažoRedigeeri

HomaičendadRedigeeri  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.