Neižne om nor' naižsugun ristit (person) neičukaižen suguküpsnendan augotišespäi naimiželon zavodindhasai. Pord sättutoitab läz 13-..20-voččele igäle, sen aigan person-alaigäč kändase täuz'kaznudeks i vaumheks sündutada lapsid.

Neižne

Vaumiž naimiželole neižne kucuse neičeižeks. Jänu naimiželota naine om vanh neižne.

Neiččehe sidodud vepsän muštatišedRedigeeri

  • Neižne ei ole kaži, iknaspäi ed taci.
  • Neižne, gul'ai, da ala ičtaiž unohta.

Kacu mugažoRedigeeri

HomaičendadRedigeeri  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.