Kater (anglijan kelen cutter-sanaspäi) om peniden astjoiden da kebnoiden sodamerilaivoiden nimituz stacionariženke likutimenke vägimašinaks (likutimvenehen erineden, kus kalliž likutim om stacionaratoi). Erasti om voimust ližata severt-se likutimid ližadamha kateran vägevut, se oleskeleb sadad hebonvägid. Nügüd'aigaižes kateras voib olda honusud magaduzsijidenke i tualet.

Katerad ühtes saksalaižiš portoišpäi

Eziauguižešti nimitihe kateroikš (kutteroikš) kebnoid astjoid üks'jäiženke mačtanke. Kateran kävutand om lühüdad ujundad. Sodarandkaičend otab kävutamižhe avaros. Kateran azegišt om väll' kaiken.

Toižendad vajehta

Kacu mugažo vajehta

Homaičendad vajehta


  Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.